PETRA – skalne miasto

Petra to perła Jordanii i nie wyobrażam sobie, że można ją ominąć. Jedyny problem, to na…

CMENTARZ DOULAB (Dulab)

Podczas ewakuacji z ZSRR armii gen. Andersa w okresie marzec - wrzesień 1942 roku na terytorium…