IRAN – DZIEŃ 17 – Tabriz i Kandovan

Błękitny Meczet został wybudowany w 1465 roku i w tamtych czasach był największym tego typu budynkiem…